Coğrafi Yapısı

Gökçeada 285.5 km.² lik bir alan üzerindedir. Çevresi 46 deniz mili olup, boy ve en olarak 16 x 5 deniz mili boyutlarındadır. Gelibolu Yarımadası’na 11, Limni’ye 10, Semadirek Adası’na 12 mil uzaklıktadır. Ulaşım için en yakın yer olan, Kabatepe Limanı’na 14 mil uzaklıktadır.

Coğrafi yapısı çevre adalardan oldukça farklıdır. Tek bir dağdan oluşan Semadirek ile tek bir ovadan oluşan Limni’ye karşın, tepelerin ve ovaların birbiri ardınca sıralandığı ilginç bir yapısı vardır. Gökçeada genelde engebeli bir yapıya sahip ve volkanik kütlelerden oluşmuştur. Gökçeada’nın % 77’si dağlık, %12’si engebeli ve %11’i de ovalık alandan oluşmuştur.

Ada’nın en yüksek noktası Doruktepe 673 metredir. Volkanik bir yapı hakim olmasından dolayı Dev Kazanları, Sualtı Mağaraları, Lav kayaları ve ponza taşları Ada’da çokça bulunmaktadır.
Ada’da yaklaşık 1500 hektar ekilebilir arazi, 1900 hektar bağlık, 4000 hektar mera, 8000 hektar ormanlık arazi bulunmaktadır. Karışık olarak toplam 20.000 hektar alan bulunmaktadır. Kullanılamayan arazi %30 dur ve bu duruma göre Gökçeada’da kullanılabilir arazi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Ada ‘da 5 adet gölet bulunmakta ve su kaynakları açısından Ege’nin en zengin adasıdır.

İklim, Akdeniz ve Karasal İklim arasında sıkışmıştır. Kar ve don ender olarak görülür. Bahar ayları yağışın en çok olduğu aylardır. Gökçeada rüzgarlara açık bir konumdadır ve genellikle Poyraz ile Lodos rüzgarları etkindir.

Bitki örtüsü ise, çam ormanları, makilik, ve zeytinlikten oluşmaktadır. Rüzgara açık alanlarda da geven dikenleri mevcut olup, Ada’nın erozyon dengesini sağlamaktadır. Bitki örtüsü ise çok ilginçtir; Akdeniz, Karedeniz, Ege ve Karasal iklim bitki örtüsü bir arada görülür. Bu açıdan da bakıldığında her türlü ürünün alınabileceği bir yer olarak göze çarpar.

RAKAMLARLA İKLİM ÖZELLİKLERİ

Yıllık ortalama yağış miktarı : 791.5 mm.
Yıllık nem oranı ortalaması : % 68.5
Yıllık ortalama sıcaklık derecesi : 16.3 cg.
Yıllık maksimum sıcaklık ortalaması : 20.6 cg.
Yıllık minimum sıcaklık ortalaması : 12.7 cg.

Gökçeada suları bakımından da şanslı bir Ada’dır. Dünya’nın sular bakımından en bol suyu olan dördüncü adasıdır. Ada’da dört adet baraj göleti ve bir adet de tuz gölü bulunmaktadır. Ada’da devamlılık gösteren akarsular bulunmaktadır, ama su seviyeleri çok düşüktür. Baraj gölleri, sularını yeraltı kaynaklarından sağlarlar. Tuz Gölü (Lagün Gölü) denize çok yakındır, kışın denizle birleşmekte ve yazın suların kurması ile tuz elde edilmektedir. Şifalı siyah çamur bu gölün alanı içindedir.

Deniz suyu Karedeniz kökenli, olup tuzluluk seviyesi çok azdır. Kuzey sahillerde tuzluluk iyice azalır. Deniz içinde çok miktarda, sualtı kaynak suları (sıcak ve soğuk) çıkmaktadır. Karada mağara sayılı sayıda olmasına karşın denizde bir çok mağara bulunmaktadır.